Tag: tiếng việt trên ubuntu

Cách gõ font Tiếng Việt trên Ubuntu

Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về việc cài font Tiếng Việt cho Ubuntu 18.04 LTS nó cũng tương tự như Ubuntu 16.04 LTS và các phiên bản của Ubuntu. I. Với Ubuntu 18.04 Để có thể gõ tiếng Việt trên Ubuntu, hệ điều hành này có hỗ trợ bộ gõ tiếng Việt là ibus-unikey. […]

Read more...