Tag: Tiếng Việt trên Mac OS

Cách gõ font Tiếng Việt trên Mac OS

Thông thường khi bạn cài hệ điều hành Mac OS lên thì sẽ chỉ có ngôn ngữ Tiếng Anh mặc định, nó cũng giống như bao hệ điều hành khác vậy. Phía trên góc màn hình bên phải không xuất hiện icon ngôn ngữ hoặc chỉ có ngôn ngữ Tiếng Anh như ảnh dưới.   […]

Read more...