Tag: gỡ cài đặt font

Cách cài đặt, gỡ cài đặt font chữ trên máy tính Mac OS

Bạn đã hiểu rõ cách cài đặt phông chữ trên máy tính Mac, may mắn cho người dùng Mac, quá trình này khá dễ dàng. Bạn không cần phải là một chuyên gia công nghệ để tải xuống, cài đặt, xem trước và bật phông chữ mới trên Mac. Không cần thủ thuật cài đặt font […]

Read more...